Hulp op maat

We willen graag dat je met een diploma de school verlaat. Omdat niet iedere leerling dezelfde leerstijl heeft en ook persoonlijke situaties kunnen verschillen, bieden we begeleiding aan op allerlei vlakken. We kijken daarbij vooral wat je inspireert, wat bij je past en wat je zou kunnen helpen in je ontwikkeling: bij het verkrijgen van zelfinzicht, bij het maken van het keuzes of bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid en initiatief. We doen dit alles zo veel mogelijk op maat.

Begeleiding onderbouw

In de onderbouw krijgt iedere klas een mentor. Deze begeleidt het ‘klassenoverleg’ en helpt bij het leren studeren en plannen. De mentor houdt bovendien in de gaten of je je prettig voelt op school. 

Verder is er ruimte voor individuele ondersteuning, zoals huiswerkbegeleiding, motiverende gesprekken of steunlessen wiskunde, Nederlands en Latijn. Ook leerlingen uit hogere klassen (‘tutoren’) kunnen je helpen bij vakken waar je moeite mee hebt.

In de schoolgids staat het overzicht van de mentoren en de emailadressen.

Hulp bij profiel- en studiekeuze

Vanaf de derde klas biedt het Ignatius een programma om je te helpen bij je profiel- en studiekeuze. In klas 3 staat de profielkeuze centraal. In klas 4 ligt de nadruk op beroepsoriëntatie en zelfreflectie. In de laatste twee jaren verdiepen de leerlingen zich steeds meer in een aantal studies en in hun eigen motivatie en werken ze toe naar een beslissing en daadwerkelijke inschrijving. 

Hebben je ouders of jijzelf een vraag hierover? Neem dan contact op met de decaan van klas 3 en 4  (mw. L. (Linde) Vereecke) of van klas 5 en 6  (mw. S. (Sylvia) Loete Lalieu). Of bekijk ons beleidsplan.

Examentraining

Voor onze eindexamenleerlingen wordt het een spannend jaar! In veel lessen worden de leerlingen nu al voorbereid op het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Ze oefenen niet alleen met examenopgaven in de lessen, ook in diverse schoolexamens worden examenopgaven gebruikt. Toch kan het zijn dat dit voor een leerling niet genoeg is. Daarom bieden we examentrainingen aan in samenwerking met het Studielokaal.

Passend onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs staat het Ignatius open voor leerlingen met een lichamelijke, cognitieve en/of psychische beperking. De mentor schakelt waar nodig gespecialiseerde begeleiders in, zoals de decanen, de schoolpedagoog, de schoolarts, de Ouder Kind Adviseur of de Begeleider Passend Onderwijs. De coördinatie van de hulp en de eventuele verwijzing van leerlingen met een complexe problematiek is in handen van ons Zorg Advies Team.

Vragen?

Hebt u als ouder een vraag over bijzondere zorg of ondersteuning? Neem dan contact op met de zorgcoördinator, mevrouw Schaap.
Een beknopt overzicht van de ondersteuning is te lezen in het Overzicht van de ondersteuning op het St. Ignatiusgymnasium. Uitgebreidere informatie is te vinden in het Schoolondersteuningsplan. 


Laatste nieuwsKorte films van klas 4 en klas 5

Lees meer

Volg het Ignatius op Instagram!

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei