Vijf vragen

Doen we de goede dingen? Doen we die goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? En wat gaan we nu doen? Die vijf vragen staan centraal in de kwaliteitszorg op het St. Ignatiusgymnasium, waarbij we zowel naar het leerproces als naar de resultaten kijken. Met een enthousiast en betrokken docententeam werken we dagelijks aan verbetering van ons onderwijs. En door tevredenheidsonderzoeken, klankbordgesprekken en leerlingenenquêtes betrekken we leerlingen en ouders bij onze beslissingen en plannen.

We scoren goed!

Boeiend, prikkelend en inspirerend. Zo beschrijven externen onze schoolcultuur. De Inspectie ziet docenten die streven naar uitdagende en inspirerende lessen en een school die veel verrijkende en verdiepende mogelijkheden biedt voor leerlingen die (nog) meer aankunnen. De commissie Collegiaal Waarderend Onderzoek van de SHZG concludeert dat de inzet en de gedrevenheid van het team op het Ignatius groot is; vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel worden steeds nieuwe wegen ingeslagen.

Feiten en cijfers

  • De Inspectie verzamelt en publiceert jaarlijks de resultaten van scholen, o.a. op het gebied van doorstroom- en eindexamenresultaten. Het Ignatius scoort al jarenlang hoog in vergelijking met andere scholen. Zie de onderwijsresultaten in het Inspectierapport van 2018.

  • Op Scholen op de kaart is te zien dat ons slagingspercentage ligt op 94,2%. Het gemiddelde eindexamencijfer is een 6,9; dit is hoger dan het landelijk gemiddelde voor vwo-scholen.

Laatste nieuwsKorte films van klas 4 en klas 5

Lees meer

Volg het Ignatius op Instagram!

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei