In het kort

Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk

Het Ignatius is een school met een stimulerend en ambitieus leerklimaat, gericht op ontwikkeling. Onze kernwaarden zijn nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, waarbij de klassieke vorming zorgt voor een verrijkend perspectief. Zo bereiden we leerlingen voor op de uitdagingen van deze tijd en kunnen ze uitgroeien tot zelfbewuste volwassenen. Ons belangrijkste doel is dat ze kritisch leren nadenken en dat ze zich verbinden met anderen doordat ze op school en daarbuiten kennismaken met sociale, culturele en academische situaties.

Lees verder

Succesvol eerste webinar!

Gisteravond vond het eerste webinar plaats waarop het Ignatius zich presenteerde. Er waren maar liefst 200 belangstellenden. Naar aanleiding van het webinar zijn er inmiddels veel gestelde vragen te vinden op de pagina Kennismaken Groep 8.
Lees meer

Kennismaking voor Groep 8

Meld je aan voor een online livepanelgesprek met leerlingen van het Ignatius op dinsdag 16 en donderdag 18 februari en op donderdag 4 maart om 15.00 uur.
Lees meer

In dit menu

Voorlichting ouders van groep 8 leerlingen

Bekijk de korte video's waarin docenten en leerlingen vertellen over de vakken die brugklassers aangeboden krijgen.
Lees meer

Videopresentaties: wat leer je zoal bij welk vak?

Wat leer je nu eigenlijk bij talen, biologie, X8 of geschiedenis? En waarom zijn vakken als lichamelijke opvoeding en muziek onmisbaar?
Lees meer

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei