Data aanmelding

Je kunt je bij ons op school aanmelden tussen 15.00 en 17.00 uur op: 
maandag 4 maart 2019;
vrijdag 8 maart 2019;
maandag 11 maart 2019;
woensdag 13 maart 2019;
vrijdag 15 maart 2019.

Wat moet je van tevoren doen?

Vul 
het aanmeldingsformulier 
van het St. Ignatiusgymnasium in. Na het invullen wordt het formulier automatisch naar onze school gestuurd en daar uitgeprint – je hoeft het dus niet meer zelf mee te nemen.

Wat moet je meenemen?

Voor aanmelding zijn de volgende documenten nodig: 
  • het ingevulde aanmeldingsformulier (dit vul je dus al van tevoren in en is daardoor al in het bezit van de school);
  • de ingevulde en door de basisschool ondertekende voorkeurslijst;
  • een kopie van je paspoort/PID-kaart of een uittreksel uit het bevolkingsregister;
  • het officiële adviesformulier van de basisschool.  

EN DAN?

  • Op donderdag 4 april 2019 wordt de uitslag van de matching bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie over de matchingsprocedure in de Keuzegids van de Gemeente Amsterdam
  • Op woensdag 26 juni 2019 worden alle geplaatste leerlingen uitgenodigd voor een eerste kennismaking met hun mentor en hun nieuwe klas.

goed om te weten

  • We hebben plaats voor 145 nieuwe leerlingen. 
  • We hanteren geen voorrangsregeling voor broertjes en zusjes.
  • Ouders die een beroep willen doen op de hardheidsclausule van de kernprocedure dienen dit uiterlijk 8 maart 2019 schriftelijk te motiveren door een mail te sturen naar de administratie van de school. 

Vragen?

Als je ouders of jijzelf een vraag hebben over aanmelding, neem dan contact op met mw. S. (Sietske) Padding, afdelingsleider klas 1, telefoon (020) 676 38 68.

AgendaBelangrijke data

Laatste nieuwsNieuwe rector Bert Schuller

Het Ignatiusgymnasium heeft met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe rector: Bert Schuller. Wij verheugen ons op zijn komst en wensen hem succes in zijn nieuwe functie.
Lees meer

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei