Aanmelding en plaatsing


Het St. Ignatiusgymnasium werkt bij aanmelding volgens de Kernprocedure Amsterdam.

Dit betekent dat alleen leerlingen met een VWO-advies zich bij ons mogen inschrijven. De informatie over de manier waarop je je kunt aanmelden verloopt via de basisschool en het ELK.

 

 

Wat gebeurt er daarna?

 

Op 6 april maakt het ELK bekend op welke middelbare school de leerling is geplaatst.

 

Kennismakingsmiddag nieuwe eerste klassers 

Op woensdag 28 juni om 15.00 uur ontvangen wij de nieuwe Ignatianen voor een kennismaking met de klas en de mentor. De geplaatste leerlingen krijgen hierover bericht.


 

 

Vragen?

Als je ouders of jijzelf een vraag hebben over aanmelding, neem dan contact op met mw. E. van Warmerdam, afdelingsleider klas 1, telefoon (020) 676 38 68.

Laatste nieuwsProject met Ignatiusgymnasium resulteert in sterke video’s

Resultaten leerlingen videobewerking
Lees meer

Volg het Ignatius op Instagram!

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei